7 nhóm hàng 'hạ nhiệt', CPI cả nước giảm 0,34% trong tháng 4

7 nhóm hàng "hạ nhiệt", CPI cả nước giảm 0,34% trong tháng 4

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/04/2023, 08:16

So với tháng trước, CPI tháng 4/2023 giảm 0,34% (khu vực thành thị giảm 0,41%; khu vực nông thôn giảm 0,27%).