Nợ hơn 64.000 tỷ đồng, ai là 'chủ nợ' lớn nhất của Novaland?

Nợ hơn 64.000 tỷ đồng, ai là "chủ nợ" lớn nhất của Novaland?

Doanh nghiệp 14/02/2023, 11:35

Qua khoản nợ vay ngân hàng và vay từ trái phiếu, MBB là chủ nợ lớn nhất của Novaland khi tổng hai khoản vay này lên đến 9.427 tỷ đồng.