DIC Corp chi tiền lập công ty bất động sản khu công nghiệp

DIC Corp chi tiền lập công ty bất động sản khu công nghiệp

Doanh nghiệp 08/09/2022, 17:41

DIC Corp vừa thông qua kế hoạch thành lập công ty con với mục đích làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng....