Các 'ông lớn' BĐS đề xuất: Nới room cho vay bất động sản, giảm lãi suất, giãn nợ, có cơ chế đặc thù...

Các "ông lớn" BĐS đề xuất: Nới room cho vay bất động sản, giảm lãi suất, giãn nợ, có cơ chế đặc thù...

Bất động sản 08/02/2023, 11:14

Tại Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản sáng 8/2, đại diện của các tập đoàn bất động sản lớn đã đưa ra nhiều đề xuất để tháo...