Topic : Nokia

Nokia 105 (2023) và Nokia 106 4G ra mắt: Khởi điểm chỉ gần 400 nghìn đồng

Nokia 105 (2023) và Nokia 106 4G ra mắt: Khởi điểm chỉ gần 400 nghìn đồng

Xe và Công nghệ 19/05/2023, 16:16

HMD đã ra mắt một cặp điện thoại phổ thông mới hôm nay với Nokia 105 (2023) và Nokia 106 4G.