Hai thành viên lãnh đạo cấp cao của FIT nộp đơn xin từ nhiệm

Hai thành viên lãnh đạo cấp cao của FIT nộp đơn xin từ nhiệm

Doanh nghiệp 25/05/2022, 17:03

Mới đây, CTCP Tập đoàn F.I.T vừa công bố 2 đơn từ nhiệm của ông Đỗ Văn Khá là thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy là thành viên Ban Kiểm soát.