Topic : NovaReal

Novaland trả lại tiền cọc kèm lãi phát sinh cho khách Novaworld Phan Thiết

Novaland trả lại tiền cọc kèm lãi phát sinh cho khách Novaworld Phan Thiết

Bất động sản 06/04/2023, 21:34

Công ty Cổ phần NovaReal (thành viên của Novaland) đã gửi thông báo tới khách hàng về việc xác định lựa chọn phương án Chương trình cam kết mua lại...