Hưng Yên: Cần làm rõ những dấu hiệu vi phạm tại Dự án Nhà máy chế biến sữa Nutifood Việt Nam II

Hưng Yên: Cần làm rõ những dấu hiệu vi phạm tại Dự án Nhà máy chế biến sữa Nutifood Việt Nam II

Bất động sản 12/05/2023, 17:00

PL&XD nhận được phản ánh của bạn đọc về những vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng Dự án Nhà máy chế biến sữa Nutifood Việt Nam II...