Bố chồng Phó Chủ tịch Tracodi thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại TCD

Bố chồng Phó Chủ tịch Tracodi thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại TCD

Chứng khoán 31/05/2022, 22:42

Ông Vũ Thắng - bố chồng Phó Chủ tịch thường trực HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) đã hoàn thành xong giao dịch bán cổ phiếu Tracodi.