Phân bón Việt lao đao vì chịu “tác động kép”

Phân bón Việt lao đao vì chịu “tác động kép”

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/05/2023, 07:54

Ngoài những khó khăn khách quan của thị trường thì doanh nghiệp phân bón Việt đang còn gánh chịu bất lợi khác từ chính sách thuế GTGT phân bón.