Topic : Phân DPA

Giá phân bón hôm nay 1/9: Nhiều nhà máy ở châu Âu dừng sản xuất

Giá phân bón hôm nay 1/9: Nhiều nhà máy ở châu Âu dừng sản xuất

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/09/2022, 08:31

Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 1/9/2022.

Giá phân bón hôm nay 18/8: Thị trường tăng theo giá nhập khẩu Kali

Giá phân bón hôm nay 18/8: Thị trường tăng theo giá nhập khẩu Kali

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/08/2022, 08:14

Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 18/8/2022.

Giá phân bón hôm nay 8/8: Đi ngang

Giá phân bón hôm nay 8/8: Đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/08/2022, 08:15

Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 8/8/2022.