Quy định mới về phí thẩm định dự toán xây dựng

Quy định mới về phí thẩm định dự toán xây dựng

Bất động sản 24/05/2023, 14:27

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định...