Số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn khiêm tốn

Số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn khiêm tốn

Doanh nghiệp 11/04/2023, 07:54

Dù phụ nữ Việt Nam gần như bình đẳng với nam giới về trình độ học vấn và tham gia lực lượng lao động, nhưng do đối mặt với nhiều thách thức,...