Topic : PVCB Capital

Quỹ cân bằng PBIF của PVCB Capital: Gia tăng thu nhập bằng đầu tư an toàn

Quỹ cân bằng PBIF của PVCB Capital: Gia tăng thu nhập bằng đầu tư an toàn

Tài chính - Ngân hàng 18/04/2023, 10:15

Ngày 06/01/2023, Quỹ đầu tư cân bằng PVCOM (gọi tắt là Quỹ PBIF) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận về việc đăng ký chào bán 5.100.000 chứng chỉ quỹ...