Topic : PVChem

PVChem triển khai tăng vốn tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng

PVChem triển khai tăng vốn tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng

Doanh nghiệp 28/06/2022, 07:04

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem - Mã cổ phiếu PVC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.