Nhà Khang Điền mua thêm quỹ đất tại TP HCM, chuẩn bị huy động vốn 'khủng' cho các dự án lớn

Nhà Khang Điền mua thêm quỹ đất tại TP HCM, chuẩn bị huy động vốn 'khủng' cho các dự án lớn

Bất động sản 08/06/2022, 06:42

Việc mở rộng quỹ đất và đầu tư các dự án lớn làm tăng đáng kể nhu cầu vốn của Nhà Khang Điền. Doanh nghiệp cũng chuẩn bị phát hành trái phiếu huy động vốn...