Hơn 1.000 quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa trong năm 2022

Hơn 1.000 quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa trong năm 2022

Tin nóng 27/02/2023, 06:56

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn...