Lâm Đồng kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, không để 'quy hoạch treo'

Lâm Đồng kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, không để "quy hoạch treo"

Bất động sản 27/07/2022, 10:30

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan phải rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” trên địa bàn...