Nghiên cứu giải pháp thu hút nguồn vốn quốc tế tham gia dự án PPP

Nghiên cứu giải pháp thu hút nguồn vốn quốc tế tham gia dự án PPP

Tin nóng 17/03/2023, 07:29

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1707/VPCP-CN ngày 16/3/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức...