Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) dự kiến trình Chính phủ trong tháng 6

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) dự kiến trình Chính phủ trong tháng 6

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/06/2022, 15:13

Tới thời điểm hiện tại, các báo cáo tiếp thu của Bộ Công Thương đã ghi nhận ý kiến đóng góp của 21/22 bộ, cơ quan ngang bộ, 54/63 UBND...