Topic : Retail Villa

Retail Villa tại Sun Secret Valley: Tiêu chuẩn mới của không gian thương mại đẳng cấp

Retail Villa tại Sun Secret Valley: Tiêu chuẩn mới của không gian thương mại đẳng cấp

Bất động sản 29/05/2022, 06:55

Tại Sun Secret Valley, định nghĩa về không gian thương mại đẳng cấp sẽ được nâng tầm với dòng sản phẩm Retail Villa nằm giữa thiên nhiên xanh mướt bên biển Bãi Dài.