Khả năng sinh lợi của ngân hàng năm 2022 thay đổi ra sao?

Khả năng sinh lợi của ngân hàng năm 2022 thay đổi ra sao?

Tài chính - Ngân hàng 10/02/2023, 13:38

Khả năng sinh lợi (chỉ số ROA và ROE) là một trong những mục tiêu được nhà đầu tư quan tâm vì lợi nhuận cao sẽ giúp các ngân hàng bảo toàn..