Topic : Rogue Sport

Nissan Rogue và Rogue Sport bị triệu hồi để sửa lỗi khóa gập

Nissan Rogue và Rogue Sport bị triệu hồi để sửa lỗi khóa gập

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/03/2023, 14:32

Việc triệu hồi liên quan đến các mẫu xe Rogue và Rogue Sport từ 2014–2020. Sự cố có thể khiến phương tiện bị tắt máy khi đang di chuyển.