Topic : rưa tiên

Cảnh báo người nước ngoài mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để rửa tiền

Cảnh báo người nước ngoài mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để rửa tiền

Tài chính - Ngân hàng 03/11/2022, 17:14

Đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu, thị thực, địa chỉ cư trú tại Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để thực hiện hành vi rửa tiền...