Dự thảo quy định mới khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Dự thảo quy định mới khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Tin nóng 08/03/2023, 08:02

Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có bổ sung phương án chỉ cho rút tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng bảo hiểm khi rút bảo hiểm một lần.