Topic : Saigon Petro

Thương hiệu Saigon Petro sẽ ra sao sau khi bị tước giấy phép?

Thương hiệu Saigon Petro sẽ ra sao sau khi bị tước giấy phép?

Doanh nghiệp 07/09/2022, 16:21

Saigon Petro cho rằng việc Bộ Công Thương tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của công ty sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng...