Golf Long Thành của đại gia Lê Văn Kiểm huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Golf Long Thành của đại gia Lê Văn Kiểm huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Bất động sản 28/07/2022, 08:02

Golf Long Thành vừa công bố đã phát hành 10 triệu trái phiếu, huy động thành công 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 21/12/2024.