HBC vừa phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác nước ngoài

HBC vừa phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác nước ngoài

Doanh nghiệp 18/10/2022, 20:52

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC: HoSE) vừa phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng cổ phiếu cho Sanei Architecture, vốn điều lệ đạt 2.678 tỷ đồng.