Nhiều người dân sập bẫy lừa đảo đầu tư tài chính trái phép

Nhiều người dân sập bẫy lừa đảo đầu tư tài chính trái phép

Tài chính - Ngân hàng 06/01/2023, 09:39

Chia sẻ tại toạ đàm “Hoạch định tài chính cá nhân ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” sáng 5/1, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam Lê Long Giang...