Topic : Savills Global

'Việt Nam là mắt xích quan trọng trong kinh tế toàn cầu'

"Việt Nam là mắt xích quan trọng trong kinh tế toàn cầu"

Tin nóng 26/10/2022, 08:16

Việt Nam vẫn cho thấy sự phát triển ổn định so với khu vực và quốc tế, với mức dự báo tăng trưởng GDP là 7.5% trong năm nay.