Toàn cảnh Tỷ lệ an toàn vốn CAR của các ngân hàng tại Việt Nam cuối năm 2022

Toàn cảnh Tỷ lệ an toàn vốn CAR của các ngân hàng tại Việt Nam cuối năm 2022

Tài chính - Ngân hàng 21/12/2022, 16:33

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá về hoạt động an toàn và quản trị rủi ro của các ngân hàng. Theo thống kê...