Topic : Sinopec Corp

Lợi nhuận của nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tăng hơn 10%

Lợi nhuận của nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tăng hơn 10%

Doanh nghiệp 29/08/2022, 14:33

Sinopec - nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới xét về công suất - báo cáo doanh thu 1,61 nghìn tỷ nhân dân tệ trong sáu tháng, tăng 27,9% so với mức...