Đề nghị xem xét tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam

Đề nghị xem xét tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam

Bất động sản 15/12/2022, 18:28

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4 khóa XV với nội dung kiến nghị...