Top 10 sự kiện ngân hàng nổi bật năm 2022

Top 10 sự kiện ngân hàng nổi bật năm 2022

Tài chính - Ngân hàng 28/12/2022, 08:36

Năm 2022, ngành ngân hàng Việt Nam chứng kiến nhiều vấn đề đáng chú ý. Bằng sự chủ động, linh hoạt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, nhiều sự kiện ngân hàng...