Sửa Luật Đất đai: Không nên 'chắc lép' với dân

Sửa Luật Đất đai: Không nên "chắc lép" với dân

Bất động sản 09/03/2023, 14:49

Theo Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, những quy định về giá đất trong dự thảo vẫn chưa có gì bảo đảm quyền lợi...