Lợi nhuận nhóm doanh nghiệp dịch vụ hàng không ‘toả sáng’

Lợi nhuận nhóm doanh nghiệp dịch vụ hàng không ‘toả sáng’

Doanh nghiệp 11/11/2022, 06:20

9 tháng đầu năm 2022, lượng khách tăng giúp các nhóm doanh nghiệp dịch vụ hàng không ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, có doanh nghiệp ghi nhận lãi tăng nhiều lần.