Hà Nội: 8 dự án có thể bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Hà Nội: 8 dự án có thể bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bất động sản 01/11/2022, 09:20

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 8 dự án nhà ở trên địa bàn thành phố cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.