Nhiều doanh nghiệp thông báo trả và tạm ứng cổ tức

Nhiều doanh nghiệp thông báo trả và tạm ứng cổ tức

Doanh nghiệp 02/01/2023, 20:32

Theo thống kê từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần từ 26/12 đến 30/12/2022, có 7 doanh nghiệp thông báo trả và tạm ứng cổ tức. Ngoài ra, có 4...