Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt công ty chứng khoán tăng vốn nhanh

Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt công ty chứng khoán tăng vốn nhanh

Doanh nghiệp 07/09/2022, 08:53

Ngày 6/9, Bộ Tài chính cho biết, vừa ban hành Chỉ thị 02 yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, ổn định thị trường...