Hồi kết 'nội chiến' tại Xây dựng Hòa Bình: Ông Nguyễn Công Phú nộp đơn từ nhiệm rút khỏi Hội đồng quản trị

Hồi kết "nội chiến" tại Xây dựng Hòa Bình: Ông Nguyễn Công Phú nộp đơn từ nhiệm rút khỏi Hội đồng quản trị

Doanh nghiệp 14/02/2023, 22:08

Cuối cùng những tranh chấp ở tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) đã đi đến hồi kết.