Topic : Tập đoàn MB

Mcredit nhận giải thưởng 'Công ty tài chính tiêu dùng tốt nhất 2022'

Mcredit nhận giải thưởng 'Công ty tài chính tiêu dùng tốt nhất 2022'

Tài chính - Ngân hàng 22/06/2022, 08:36

Với tầm nhìn trở thành công ty tài chính cung cấp “dịch vụ tài chính số thuận tiện nhất”, những nỗ lực của Mcredit trong sáu tháng đầu năm 2022 đã được ghi nhận