Mark Zuckerberg thừa nhận mình sa thải nhân viên tốt hơn Elon Musk

Mark Zuckerberg thừa nhận mình sa thải nhân viên tốt hơn Elon Musk

Doanh nghiệp 12/11/2022, 12:38

Ngoài việc thừa nhận mình ‘đuổi người’ tốt hơn Elon Musk, CEO Mark Zuckerberg cũng không thể hứa chắc liệu Meta có sa thải lao động tiếp nữa hay không.