Thaco đóng góp gần 15.000 tỷ đồng, một tỉnh có số thu ngân sách kỷ lục

Thaco đóng góp gần 15.000 tỷ đồng, một tỉnh có số thu ngân sách kỷ lục

Doanh nghiệp 09/11/2022, 20:10

Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải trong 10 tháng đã phát sinh số nộp ngân sách chiếm hơn 63% số thu nội địa của tỉnh này.