Sở Xây dựng TPHCM thông tin dự án Tecco Đầm Sen chưa đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng TPHCM thông tin dự án Tecco Đầm Sen chưa đủ điều kiện mở bán

Bất động sản 15/11/2022, 23:18

Sở Xây dựng TP HCM cho biết, dự án Tecco Đầm Sen tại quận Tân Phú đến nay không có hoạt động xây dựng, hiện trạng đang là đất trống.