Topic : Tecombank

Tecombank đầu tư 500 triệu USD cho công nghệ

Tecombank đầu tư 500 triệu USD cho công nghệ

Tài chính - Ngân hàng 17/05/2022, 06:08

Techcombank sẽ chuyển 5 triệu khách hàng sang nền tảng số năm nay và đầu tư 500 triệu USD cho công nghệ trong 5 năm tới, theo CEO Jens Lottner.