Chính thức giao dịch chứng khoán T+2 từ 29/8/2022

Chính thức giao dịch chứng khoán T+2 từ 29/8/2022

Chứng khoán 21/08/2022, 08:24

Theo đó, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây.