Topic : Thanh tra Bộ

Năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thanh tra những đơn vị nào?

Năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thanh tra những đơn vị nào?

Bất động sản 12/01/2023, 09:17

Theo Kế hoạch Thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, Bộ sẽ chủ trì 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, liên quan đến việc chấp hành pháp luật về...