Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Bộ TN&MT yêu cầu thanh tra toàn bộ các dự án chậm sử dụng đất

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Bộ TN&MT yêu cầu thanh tra toàn bộ các dự án chậm sử dụng đất

Bất động sản 22/10/2022, 22:55

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Bộ TN&MT yêu cầu thanh tra các dự án chậm sử dụng đất; Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Vinataba...