Thanh tra dự án BT chậm hơn 10 năm của Tập đoàn Nam Cường

Thanh tra dự án BT chậm hơn 10 năm của Tập đoàn Nam Cường

Bất động sản 05/06/2022, 07:38

Tập đoàn Nam Cường thuộc diện thanh tra của TP Hà Nội với dự án BT Xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam chậm tiến độ hơn 10 năm.