Quảng Nam yêu cầu kiểm tra, rà soát pháp lý và đẩy nhanh tiến độ dự án khu du lịch Mai House Hội An

Quảng Nam yêu cầu kiểm tra, rà soát pháp lý và đẩy nhanh tiến độ dự án khu du lịch Mai House Hội An

Bất động sản 21/09/2022, 07:00

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư Mai House Hội An phối hợp với các Sở xử lý các hồ sơ pháp lý, đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án.